IN & OUT BODY   

Jedinečná metoda pohybové kontemplace pro život v celistvosti

Autorka konceptu: Michaela Meera založila IN & OUT BODY 13.9 2011

    

 

IN & OUT BODY je celistvá koncentrační metoda prožitkem:

Meditace pránajáma, átmavičára, víceúrovňovost energetickýcj těl pro orientaci v těle fyzickém, vědomý pohyb a tanec, konstelační práce a mnoho dalšího...to se základní otázkou Kdo Jsem Já.

 Proč je důležitá MEDITACE?

Protože aktivuje vědomé prožívání sebe sama a pomáhá v přesunu mysli k podstatě Bytí.
A prohlubuje tento stav během celého dne i noci.

"Kam směřuji pozornost, to oživuji. "
Pouze na mě záleží, čemu budu věnovat "svou"pozornost.
Pokud do spojení se svou podstatou, není jiného možného výsledku, než ú-plné prozření.

Proto je prvotně důležité POZOROVAT- co se děje v myšlenkách, v těle, v emocích, v představách, ve vědomí...
Analyzovat vše, co vyvstává ve/ze mne, z vnějšího i vnitřního světa, z čaker, neustálá bdělá pozornost v každém momentu.

Tímto tréninkem prohlubuji sebe-uvědomění a zcela přirozeně zjišťuji, že už vše mám, že Jsem bytím,
že nic hledat nemusím, ani jezdit na daleká místa, abych TO tam našel.

Vyvstane-li otázka...když mlčení v myšlenkách, slovech i činech JEST, to pak jasný vhled a čistá mysl odpoví.

Jak řekl František Drtikol: "Postavit se na stanovisko: Kdo to vše dělá? Já sám. Hledat toho, kdo to dělá. A "tam"nenajde se nic. Poznáním Stvořitele nedojdeš nikam jinam, než k sobě. A o tom se pak už neuvažuje, protože TO tak JE.
A to vše předchozí...jsou jen vyučovací pomůcky.
"

Od založení uběhlo 5 let, za tu dobu IN & OUT BODY inspirovalo mnoho bytostí k podobné práci.
V současné době se celá metoda koncentruje do jedinečné formy a
po 3 letech se pro rok 2016 otevřela speciální cesta skupinového provázení pro ženy a další cvičení.

 

 

Pozvání na společnou meditaci

19.4. 2016  18.00 - 20:00

Více informací ZDE

 

 


Koncentrovaná Očista Karmy pro ženy  

9 měsíční setkávání vedoucí k porodu Svobody a Sjednocení, pro Šťastné Sebe - prožívání a Spolutvoření žen a mužů. Průvodkyně a autorka: Michaela Meera

Druhé setkání 2.5.   Jsem sexuálně spirituální bytost?

Více informací ZDE

IN & OUT BODY JOGA

Fyzické cvičení pro ženy a muže, s vědomí toho, kdo cvičí.
Každý čtvrtek od 11:00 - 12:30 v Ponte La Vita
Aktuální termín 21.4.  Více informací ZDE

 

IN & OUT BODY JOGA - JONI

Jedinečná metoda cvičení pro živou pánev a zdravý cyklus.
Středy - 2x měsíčně - 17:00 - 18:30 v Ponte La Vita
Aktuální termín 25.4.  Více informací ZDE

 

 

 

Něco z akcí, seminářů a workshopů IN & OUT BODY

Záznamy: 1 - 8 ze 8

Hlavní web Michaely Meery, kde najdete všechny projekty

  

   Transformační hudba

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Co se teď děje

Inspirativní videa

Kontaktujte nás