IN & OUT BODY   

Jedinečná metoda pohybové kontemplace pro život v celistvosti

Autorka konceptu: Michaela Meera založila IN & OUT BODY 13.9 2011

    

IN & OUT BODY...teď.

10.02.2015 15:35

Z pohybových a klidových vzájemně se prolínajích meditací, doplněných konstelačními rituály a tancem...

....se TED celé IN OUT BODY prohlubuje a KONCENTRUJE do nové podoby pro následující léta.

Nyní procházím aktivním smazáním "mé" tabule...což se dělo postupně, teď již do výmazu každé tečky tabule Michaela Meera.
A proto je celá má pozornost obácena k tomuto ne/dění...a z toho poté povstane vše nově. To již bylo ukázáno.
Děkuji každé krásné bytosti, která mne provázela na cestě...teď už jdu/nejdu tam, kde každý musí vstoupit sám - za sebe.

Na TO nové těšeno jest...protože v pravém bytí můžeme ještě více zářit.

Michaela Meera