IN & OUT BODY   

Jedinečná metoda pohybové kontemplace pro život v celistvosti

Autorka konceptu: Michaela Meera založila IN & OUT BODY 13.9 2011

    

Pozvání na společnou meditaci s Janem a Michaelou Meerou 30.10. 2015 do Studia Ponte La Vita

16.10.2015 18:47

 

Srdečně vás zveme na společné meditace

Setkání má dvě části, první dynamickou a druhou zaměřenou na meditaci v Tichu.

Propojíme dynamické meditace ( Michaela Meera) a praxe Átmavičáry (Jan), spolu v hloubce, humoru a jednoduše. 

Jste vítáni všichni, kdo toužíte po Pravdě, chcete se vzájemně posilovat prohloubit i zjednodušit svou meditační praxi.

Átmavičára - ve volném překladu znamená…Sebe-zkoumání, sebe-dotazování, sebe-pozornost

Ramana Maharishi: Abychom se zbavili nevědomosti, která nás zahaluje, Šrí Ramana nám radí, abychom opravdově dychtili po pravém poznání. Jak naše dychtění v praxi nabývá na síle, klamné poznání slábne, až konečně zmizí. Cílem a smyslem praxe je odstranění nevědomosti, nikoli dosažení Realizace. Vždyť odstraněním nevědomosti se stav Realizace projeví sám od sebe, neboť tento stav je zde a nyní a není doby, kdy by neexistoval. K tomuto dosažení nevede nic účinnějšího než sebezkoumání.

Jan a Michaela: "Cesta Átmavičáry je pro nás základním pilířem. Chcete znát odpověi na pochyby, které ve vás vyvstávají? Nebo chcete dosáhnout stavu, kdy již nikdy žádné pochyby nevyvstávají? Není důležité, co je za námi nebo před námi, čím vším jsme prošli.Prostě ted je možné spolu-předávání dál dalším generacím v úctě ke všem, kteří tak činili před námi.”

Jan: “Átmavičára mi svojí základní otázkou dává odpovědi na všechny ostatní otázky.”

Michaela Meera: “ Vhled s propojením dynamické meditace s Átmavičárou může být pro tuto dobu nová cesta celistvosti. Dynamická meditace zklidní tělo, smysly a myšlenky, pak jsme připraveni pro samotnou meditaci."

Budeme se na vás těšit Jan a Michaela Meera

Organizační informace:

 • S meditací začínáme přesně v 18:00.
 • Za prostor studia - 50,- kč/ osoba. Příspěvek pro nás - jeho výši necháme na vás. Platba na místě. 
 • Meditace nejsou pro bytosti užívající návykové látky: alkohol, drogy, antidepresiva a léky ovlivňující centrální nervovou soustavu.
 • Co si vzít s sebou - doporučení: Meditační ásanu a sedák, oblečení pro pohyb. Máte-li svůj osobní sedák, nezapomeňte si jej vzít. Na místě žádné sedáky nebudou. Kdo bude mít zdravotní problémy s končetinami, je možné sedět na židli.

PŘIHLÁŠKY ZDE

 • Co je to meditační Ásana?
 • Mediatační Ásana funguje jako izolační vrstva, absorbuje, udržuje naši energii a zabraňuje, aby unikala do země. 
 • Vyrábí se ze 100% vlny proto, že dobře energii absorbuje, takže může být postupně ásana naplněna vaší šakti-energií. 
 • Tím nám umožňuje vstupovat do hlubších meditačních stavů při pravidelné meditaci.
 • Nenechejte nikoho, aby se dotýkal vaší ásany a zejména při skupinových meditací si vzájemně na ně nešlapejte. Důležité je, aby ásana byla nová, neovlivněná jinými lidmi. 
 • Pokud meditační Asanu nemáte, můžete mít jakoukoli podložku ze 100% vlny- deku například.
 • Ásana není podmínkou při meditaci jako takové, avšak z naší zkušenosti je dobré podložku mít.
 • Na místě budou sedáky i meditační ásany k zakoupení.

“Jediná pravá ásana je pevné spočívání v Já.”

 

Další termíny meditací:

Studio Ponte La Vita, Pernerova 11, 1.patro, Praha 8- Karlín