IN & OUT BODY   

Jedinečná metoda pohybové kontemplace pro život v celistvosti

Autorka konceptu: Michaela Meera založila IN & OUT BODY 13.9 2011

    

 

Termíny akcí:

IN & OUT BODY JOGA

IN & OUT BODY JOGA - JONI

SPOLEČNÉ MEDITACE ÁTMAVIČÁRA

ROČNÍ REATREAT PRO ŽENY- SVĚTLO V NÁS- ESENCE POZOROVATELKY

 

IN & OUT BODY JOGA - JONI

Cvičením provází: Michaela Meera
Středa - aktuální termín: 15. února

Čas : 10:30-12:OO každou středu
Cena: 250,-kč/ lekce nebo zvýhodněný balíček 10 lekcí za 1 800,-kč
Kde: Studio Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8 

Jedinečná metoda cvičení pro život a zdravý cyklus

Pravidelné fyzické cvičení pro ženy na mnoha úrovních, které chtějí udělat něco pro svou pánev a dělohu.

Michaela Meera: "Cvičení jsem sestavila podle principů IN & OUT BODY a mé 15 leté praxe procházením v ženských tématech.Témata naší ženskosti jsou velmi intimní, proto jsem zvolila individuální práci v malé skupině."

Toto cvičení JOGA-JONI je podporou i pro ženy, které v tomto roce budou procházet Koncentrovanou Očistou Karmy pro ženy. .

Cvičení je maximálně pro 6 žen na jeden čas, je proto důležité se přihlásit předem!!
 
Přihlášky - info@pizzetky.cz
Nebo PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ níže
.........................................................................................................................................................................................
 

Cestou Átmavičáry a dynamické meditace bez obalu

Průvodci: Jan a Michaela Meera
Aktuální termín: další termíny budou vypsány v září 2016
Čas: 18:00 - 20:00
Cena: Za prostor studia - 50,- kč/ osoba. Příspěvek pro nás - jeho výši necháme na vás. Platba na místě.
S sebou: Meditační ásanu a sedák, oblečení pro pohyb
Kde: Studio Ponte La Vita, Pernerova 11/293, Praha 8

Setkání má dvě části, první dynamickou a druhou zaměřenou na meditaci v Tichu.

Propojíme dynamické meditace ( Michaela Meera) a praxe Átmavičáry (Jan) Jste vítáni všichni, kdo toužíte po Pravdě, chcete se vzájemně posilovat prohloubit i zjednodušit svou meditační praxi.

Átmavičára - ve volném překladu znamená…Sebe-zkoumání, sebe-dotazování, sebe-pozornost

Ramana Maharishi: Abychom se zbavili nevědomosti, která nás zahaluje, Šrí Ramana nám radí, abychom opravdově dychtili po pravém poznání. Jak naše dychtění v praxi nabývá na síle, klamné poznání slábne, až konečně zmizí. Cílem a smyslem praxe je odstranění nevědomosti, nikoli dosažení Realizace. Vždyť odstraněním nevědomosti se stav Realizace projeví sám od sebe, neboť tento stav je zde a nyní a není doby, kdy by neexistoval. K tomuto dosažení nevede nic účinnějšího než sebezkoumání.

Jan a Michaela: "Cesta Átmavičáry je pro nás základním pilířem.
Chcete znát odpovědi na pochyby, které ve vás vyvstávají?
Nebo chcete dosáhnout stavu, kdy již nikdy žádné pochyby nevyvstávají?

Jan: “Átmavičára mi svojí základní otázkou dává odpovědi na všechny ostatní otázky.”

Michaela Meera: “ Vhled s propojením dynamické meditace s Átmavičárou může být pro tuto dobu nová cesta celistvosti.Dynamická meditace zklidní tělo, smysly a myšlenky, pak jsme připraveni pro samotnou meditaci."

Budeme se na vás těšit Jan a Michaela Meera

 

Organizační informace:

Meditace nejsou pro bytosti užívající návykové látky: alkohol, drogy, antidepresiva a léky ovlivňující centrální nervovou soustavu. Máte-li svůj osobní sedák, nezapomeňte si jej vzít. Na místě žádné sedáky nebudou. Kdo bude mít zdravotní problémy s končetinami, je možné sedět na židli.

Přihlášky - info@inoutbody.cz
Nebo PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ níže

.........................................................................................................................................................................................

Koncetrovaná Očista Karmy pro ženy

Průvodkyně: Michaela Meera
Aktuální termín: 13. června -  Setkání třetí: Pravá síla ženy?
Čas: 18:00 - 21:00
Cena: Za jeden termín od 650,-kč. Pokud budete cítit vyšší příspěvek nad základní darování 650,-kč, tyto částky budou vloženy na projekt: "VIZE: Pro Plnohodnotný život mužů, žen a dětí." 
Platba hotově na místě.
S sebou:
Kde:
Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8

Témata třetího setkání: 13.6. Pravá síla ženy?  

Jsem si vědoma sama sebe? Jaké jsou mé vztahy? Jsem pružně zakořeněna nebo vlaji ve větru? Cítím spojení nebo oddělenost? Sebedestrukce, ponižování, povyšování. Odevzdání, Přijímání, Ticho...návod, jak na to....a další témata, která v Přítomnosti vyplují na povrch.

Témata dalších setkání:
11.7. Miluji bez podmínek?   
8.8. Napodobuji nebo jsem originál?      
5.9. Manipulace nebo odevzdání           
3.10. Početí i smrt je brána..      
                                 14.11. Klíč k moudrosti                                             
14.12. Zákon nepřipoutanosti  

Michaela Meera:  "Ve službě se otevírá nová cesta skupinovým provázením pro ženy. Z Proudu vzniklo IN & OUT BODY i PIZZETKY, nově i Koncentrovaná Očista Karmy pro ženy. Pizzetky ženám vrací sebehodnotu, důstojnost a pozornost k tělu i vnitřnímu Já.
IN & OUT BODY to stejné v pohybu, tanci a meditaci...spojením obého proniká do života i těla opravdový stav štěstí.

V plánu „mé“ duše pro tento rok je po delší době cesta skupinovým provázením pro ženy. Uvnitř mé bytosti je připravena jedinečná metoda odhalování iluzí na úrovni těla, mysli, emocí...skrytých, jemných i videlných ne-pravd, které brání žít opravdovému štěstí. Setkání na sebe tématicky navazují a je na vás, zda budete chtít projít všemi úrovněmi, nebo si vyberete jen některé.

Koncentrovaným pohybem, tancem, slovem, kostelacemi, meditací a vědomým provázením, vyjdou ze tmy na světlo iluze a vibrace, které nám neprospívají, to je prozáří do Pravdy. Pak cítíme úlevu na těle i na duši, naše karma se může měnit. Sama Přítomnost je ten nejvyšší vhled, dějí se pak zázraky, tak bude tvořeno i zde....teď více koncentrovaně, s mými osobními zkušenostmi v tématech, které jsou uvedeny výše."

 

Tématem roku 2016 je Svoboda a osvobození.

Masívně probíhá individuální transformace a duchovní otevření ve smyslu nabývání svobody, radosti a lásky. VESMÍR REAGUJE NA VIBRACE, KTERÉ VYSÍLÁME a ne na realitu, ve které žijeme. A právě na tyto vibrace se zaměříme. Díky učení o karmě člověk snáze pochopí smysl života. Rozpomíná se na úkol, který sám sobě dal a naučí se vnímat značky, směrovky a ukazatele, které ho životem vedou. KARMY NEJSOU DOBRÉ ANI ŠPATNÉ. Proto prožívejme a zkoumejme všechny zážitky a životní situace, jako pozorovatel sám sebe. Tam se totiž skrývá pravá blaženost, ta nezávisí na vnějších podmínkách. Porozumíme-li příčině, máme možnost karmu měnit.

Všichni chceme lásku a štěstí, ne všichni jsme ale ochotni vzdát se vlastní individuality a jít pátrat po tom, co je nám všem společné, co tvoří podstatu a dává smysl života nám všem. Naše pravá a základní podstata karmě nepodléhá. A tam, kde není mysli, není karmy a právě tady je úkolem se napojit. K tomu je ale třeba být velmi, velmi potichu, tzn. uklidnit mysl, aby TADY a TEĎ se stalo živé a žité.

Pro více info nás můžete kontaktovat na: info@pizzetky.cz nebo info@inoutbody.cz

S sebou: pohodlné oblečení, sedák, jednu květinu
Můžete si vybrat jednotlivý termín nebo projít celým "předporodním" procesem, je to na vás:-)
Pro rozhodnuté účastnice všech 9 setkání a platby najednou, je připravena speciální možnost účasti na
Přechodovou Iniciaci Menarché pro ženy ve studiu Loona za cenu 1 850,-Kč.

Přihlášky - info@inoutbody.cz
Nebo PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ níže

Přihlášení na naše akce

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

 

Některá svědectví od bytostí, kteří kurzy IN & OUT BODY absolvovali....

Lucie : Absolvování kurzu INOUTBODY mi do života přineslo více klidu a harmonie sama k sobě a také spoustu odpovědí a uvědomění, které mi postupně přicházely v průběhu celého kurzu na situace, které jsem si dlouho přála vyřešit, či je pochopit a vyléčit.
Cítím se být konečně sama sebou a také si dovoluji být ženou, tou ženou, která nemá potřebu mít vše pod kontrolou a řešit vše hlavou, ale tou ženou, která si dovoluje přijímat a cítit srdcem, a která nechává vše plynout v přirozeném proudu života, tak jak má.
Za absolvování kurzu jsem velmi ráda a šťastná, že jsem mohla být jeho součástí.

( poznámka M. Meery....během kurzu Lucie otěhotněla....což se ženám na kurzech stává:-)

Martina: Kurz mi přinesl především nutnost a potřebu SE ZASTAVIT.
Bývala jsem hodně neklidná, i maličkosti mě přiváděly do paniky.
Michaela nám předávala při jakékoli situaci se zastavit, zvědomit tělo, jak mi v něm je, co se děje a přiznat vše, co v daný okamžik cítím.
Vědomě dýchat.Zažila jsem, jak tělo povolilo ze stažení, ucítila jsem teplo a dokonce se začala smát.
Je to pro mě velký posun, zastavit se a být s tím, co se děje. Neutíkat od sebe sama, od bolesti.
Mým velkým záměrem, který se krůček po krůčku naplňuje je BÝT SPOKOJENÁ V KAŽDÉM OKAMŽIKU.
Žít, prožívat život s vděčností, vědomě, naplno.

Šárka: Mně kurz pomohl zklidnit se a najít emoční stabilitu, upevnit svoji nezávislost na vnějších okolnostech.

Julie: Naučila jsem se pracovat se svýma emocemi.
Strach nedává možnost volby, musím zůstat prázdna, čirá jako voda, aby to, co přichází odešlo a neporušilo hladinu vody.
Být svědkem svých emocí a ne účinkujícím.
Zůstat v pozorovateli znamená překonat strach a mít svobodu volby, emoce - výbuch nepochopení.
Nechápu spoustu věci, přijde mi nemožné, jak se někteří lidi chovají a žiji. Přijde mi tento svět, kde vládne ego, hodně krutý a toužím se spojit s Božím světlem a nekonečně přibývat v lásce.
Toužím se cítit součásti jednoty, toužím být dcerou, sestrou, matkou všeho živého.
Toužím žít ve světě, kde lidi jsou jeden k druhému laskaví a plni pochopení.
Mé ego má hodně tvarů.Nenápadně se schovává za vznešenými úmysly. Nemám právo soudit a hodnotit ostatní, není to můj úkol.
Nemusim chtít mít všechno pod kontrolou, musím se umět odevzdat Vyššímu záměru, všechno už je pro mne zařízeno.
Vše co se děje je pro mě dobro a proto i pro dobro všeho živého.
Hlavní věc, kterou jsem se naučila, je neobviňovat jiné.
Když vzniká nějaký problém, ego vždy směřuje ven-někdo za to může.
Musím to obrátit a jít k sobě do svého středu.
Vždy když cítím bolest,vztek...cokoliv, musím to přiznat.
Mne se to děje, cítím to a to,pojmenovat to co cítím a pak jenom s tim byt. Za chvíli se to rozpustí a odezní.
Pochopila jsem, že jsem láska, že láska je moje přirozenost.
Když soudím,hodnotím a obviňuji- nejsem sama sebou a proto je mi zle.
Když mám ráda sebe, celý svět a všechny lidi - jásám radostí a zářím štěstím.